DR KORECZ ZOLTÁN ÉS DR SZEGŐ JUDIT

ÜGYVÉDEK

Ingatlanjog

 • ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere) elkészítése, ellenjegyzése, szerződéskötés során jogi képviselet ellátása, földhivatal előtti eljárás
 • ingatlanokkal kapcsolatos használati megállapodások elkészítése
 • bérleti szerződések készítése
 • társasház alapítással kapcsolatos okiratszerkesztés (társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, házirend)
 • ingatlan birtoklásával kapcsolatos ügyek (birtokvédelem)
 • haszonélvezettel kapcsolatos ügyek
 • szolgalmi jogokkal kapcsolatos ügyek
 • termőföld tulajdonjogával kapcsolatos ügyek
 • szomszédjogok
 • építési jog területei (szerződések, engedélyeztetések, vitás ügyek rendezése)
 • építési beruházások (új építésű ingatlanok, tetőtér beépítések) során teljes körű jogi képviselet ellátása

Családjog

 • házasság felbontásával kapcsolatos eljárások
 • szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos eljárások (gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, szülői felügyeleti jog módosítása, megszüntetése)
 • gyámhivatali eljárások
 • házassági vagyonjog (házassági vagyonjogi szerződések, házassági vagyonközösség megszüntetése, házassági vagyon megosztás)
 • tartási és életjáradéki szerződések
 • anyakönyvi események magyarországi bejegyzése

Öröklési jog

 • végrendeletek
 • öröklési szerződések
 • tartási-életjáradéki szerződések
 • hagyatéki eljárások

Társasági jog

 • cégalapítás
 • cégmódosítás
 • üzletrész átruházási szerződések (adásvétel, ajándék, csere)
 • társaságok működésének, belső szabályzatainak kialakítása
 • társaság tőkeszerkezetének átalakítása, szervezetének kialakítása
 • civil szervezetek alapítása, módosítása, megszüntetése (alapítvány, egyesület)
 • non-profit társaságok
 • cég tagjaival és ügyvezetőivel kapcsolatos felelősségi kérdések
 • végelszámolási eljárás
 • kényszertörlési eljárással kapcsolatos tanácsadás
 • csőd- és felszámolási eljárások (Magyarországon és az Unió területén egyaránt)
 • társaságok partnereivel kötendő szerződések elkészítése, véleményezése
 • vagyonrendezési eljárás

Munkajog

 • munkaviszony létesítésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése, véleményezése
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése, véleményezése
 • munkavédelmi kérdések

Szellemi alkotások joga

 • szerzői jogok
 • szabadalmi jogok
 • védjegyjog

Bevándorlási és álampolgársági jogok

 • munkaerő igényléssel kapcsolatos eljárások, összevont kérelmezési eljárások
 • tartózkodási engedélyekkel, letelepedéssel kapcsolatos ügyintézés
 • honosítási eljárásokban, egyszerűsített honosítási eljárásokban teljes körű jogi képviselet, ügyintézés
 • magyar állampolgárság megállapítása iránti eljárások
 • anyakönyvi ügyintézés

Kártérítési jog és követeléskezelés

 • szerződésszegéssel okozott károk
 • szerződésen kívül okozott károk
 • sérelemdíj
 • szerződéseken alapuló követelések behajtása, ezzel kapcsolatos viták rendezése
 • fizetési meghagyásos eljárásokban, európai fizetési meghagyásos eljárásokban, kis értékű követelések európai eljárásban teljes körű képviselet Magyarországon és külföldön
 • végrehajtási eljárások

Ügyvédi irodánk valamennyi, a fenti jogterülettel kapcsolatos jogi tanácsadást, peren kívüli, illetőleg esetleges peres eljárásokban való képviseletet is vállalja magyar és angol nyelven.

DR KORECZ ZOLTÁN ÉS DR SZEGŐ JUDIT

ÜGYVÉDEK

Dr. Korecz Zoltán ügyvéd
Cím/Address: H-1026 Budapest, Pasaréti út 12/A. I/2.
Tel: +36-1-7863-156
Fax: +36-1-7858-939
Email:  koreczdr@gmail.com

Dr. Szegő Judit ügyvéd
Cím/Address: H-1026 Budapest, Pasaréti út 12/A. I/2.
Tel: +36-1-7863-156
Fax: +36-1-7858-939
Email: jszego@szegolaw.com